Ljusring, 5 armar vit

1600,00 kr

Ø 18 cm
H ca 16 cm

Share